Herstellung von sāraṇātaila (RCint, 3.131-133)
jyotiṣmatīkarañjākhyakaṭutumbīsamudbhavam ⁄
pāṭalākākatuṇḍāhvamahārāṣṭrīrasaiḥ pṛthak ⁄⁄
bhekasūkarameṣāhimatsyakūrmajalaukasām ⁄
vasayā caikayā yuktaṃ ṣoḍaśāṃśaiḥ supeṣitaiḥ ⁄⁄
bhūlatāmalamākṣīkadvaṃdvamelāpakauṣadhaiḥ ⁄
pācitaṃ gālitaṃ caiva sāraṇātailamucyate ⁄⁄
1Var
N.N.
2Var
3Ballonwein
4Pongamia pinnata (L.) Pierre
5Flaschenkürbis
6Stereospermum suaveolens DC. [als Saft]
7kākatuṇḍa [als Saft]
8mahārāṣṭrī [als Saft]
9
10Fett [Frosch]
11Fett [Schwein]
12Fett [Schaf]
13Fett [Schlange]
14Fett [Fisch]
15Fett [Schildkröte]
16Fett [Blutegel]
17Kot [bhūlatā]
18mākṣika
19dvaṃdvamelāpaka
20Proc
21Verberhitzen
22Sub.N.N.
23Obj.
24Verbfiltern
25Sub.N.N.
26Obj.

Herstellung von sāraṇātaila (RRĀ, V.kh., 10.38-44)
jyotiṣmatīkarañjākṣakaṭutumbīsamudbhavam ⁄
tailamekaṃ samādāya maṇḍūkavasayā samam ⁄⁄
kūrmasūkarameṣāhijalūkāmatsyajāpi vā ⁄
eteṣvekā vasā grāhyā pūrvatailaṃ samāharet ⁄⁄
raktavargaṃ pītavargaṃ kāryaṃ kṣīraiścaturguṇaiḥ ⁄
puṣpāṇāṃ raktapītānām ekaikānāṃ dravaṃ haret ⁄⁄
etaddvaṃdvavibhāgaṃ syātpūrvakvāthacatuṣṭayam ⁄
pāṭalīkākatuṇḍyutthaṃ mahārāṣṭrīdravaṃ tathā ⁄⁄
pratyekaṃ bhāgamekaikaṃ pūrvatailavasāyutam ⁄
yojyaṃ bhāgadvayaṃ tatra bhūlatāmalatāpyakam ⁄⁄
dvandvamelāpayor ekaṃ tailāt ṣoḍaśakāṃśakam ⁄
pratyekaṃ yojayettasmin sarvamekatra pācayet ⁄⁄
grāhyaṃ tailāvaśeṣaṃ tu vastrapūtaṃ surakṣayet ⁄
vikhyātaṃ sāraṇātailaṃ rasarājasya karmaṇi ⁄⁄
1Var
N.N.
2Var
3Ballonwein [als Öl]
4Pongamia pinnata (L.) Pierre [als Öl]
5Belerische Myrobalane [als Öl]
6Flaschenkürbis [als Öl]
7
8Fett [Frosch]
9Fett [Schildkröte]
10Fett [Schwein]
11Fett [Schaf]
12Fett [Schlange]
13Fett [Blutegel]
14Fett [Fisch]
15raktavarga
16pītavarga
17Stereospermum suaveolens DC. [als Saft]
18kākatuṇḍa [als Saft]
19mahārāṣṭrī [als Saft]
20Kot [bhūlatā]
21mākṣika
22dvaṃdvamelāpaka
23Proc
24Verberhitzen
25Sub.N.N.
26Obj.
27Verbfiltern
28Sub.N.N.
29Obj.
30Ins.Stück Stoff

Herstellung von sāraṇātaila (RArṇ, 8.83-85)
jyotiṣmatīkarañjākhyakaṭutumbīsamudbhavam ⁄
pāṭalīpippalīkāmakākatuṇḍīrasānvitam ⁄⁄
bhekaśūkarameṣāhimatsyakūrmajalaukasām ⁄
vasayā caikayā yuktaṃ ṣoḍaśāṃśaiḥ supeṣitaiḥ ⁄⁄
bhūlatāmalamākṣīkadvaṃdvamelāpanauṣadhaiḥ ⁄
pācitaṃ gālitaṃ caitat sāraṇātailamucyate ⁄⁄
1Var
N.N.
2Var
3Ballonwein
4Pongamia pinnata (L.) Pierre
5Flaschenkürbis
6Stereospermum suaveolens DC. [als Saft]
7Langer Pfeffer [als Saft]
8Stechapfel [als Saft]
9kākatuṇḍa [als Saft]
10
11Fett [Frosch]
12Fett [Schwein]
13Fett [Schaf]
14Fett [Schlange]
15Fett [Fisch]
16Fett [Schildkröte]
17Fett [Blutegel]
18Kot [bhūlatā]
19mākṣika
20dvaṃdvamelāpaka
21Proc
22Verberhitzen
23Sub.N.N.
24Obj.
25Verbfiltern
26Sub.N.N.
27Obj.

Herstellung von sāraṇātaila (RPrSudh, 1.123-126)
matsyakacchapamaṇḍūkajalaukāmeṣasūkarāḥ ⁄⁄
ekīkṛtya vasāmeṣām evaṃ tailaṃ tu sāraṇam ⁄
bhūnāgaviṭ tathā kṣaudraṃ vāyasānāṃ purīṣakam ⁄⁄
tathaiva śalabhādīnāṃ mahiṣīkarṇayormalam ⁄
rasasya ṣoḍaśāṃśena caiteṣāṃ kalkamādiśet ⁄⁄
paṭena gālitaṃ kṛtvā tailamadhye niyojayet ⁄
1Var
N.N.
2Var
3Fett [Fisch]
4Fett [Schildkröte]
5Fett [Frosch]
6Fett [Blutegel]
7Fett [Schaf]
8Fett [Schwein]
9Var
10Kot [bhūnāga]
11Honig
12Kot [Krähe]
13Ohrenschmalz [Grashüpfer]
14Ohrenschmalz [Büffelkuh]
15Proc
16Verberhitzen
17Sub.N.N.
18Obj.
19Verbzerreiben
20Sub.N.N.
21Obj.
22Verbfiltern
23Sub.N.N.
24Obj.
25Ins.Stück Stoff
26Verbvermischen
27Sub.N.N.
28Obj.
29
30

Herstellung von sāraṇātaila (RHT, 16.3)
jyotiṣmatīvibhītakakarañjakaṭutumbītailamekasmāt ⁄
dviguṇitaraktakaṣāyaṃ kṣīreṇa caturguṇena pacet ⁄⁄
1Proc
2Verb
erhitzen
3Sub.N.N.
4Obj.
5
6Ballonwein
7Belerische Myrobalane
8Pongamia pinnata (L.) Pierre
9Flaschenkürbis
10raktavarga
11Milch

Herstellung von sāraṇātaila (RHT, 16.2)
maṇḍūkamatsyakacchapameṣajalaukāhisūkarādīnām ⁄
saṃyojyaikasya vasāṃ tataḥ pacetsāraṇātailam ⁄⁄
1Proc
2Verb
erhitzen
3Sub.N.N.
4Obj.
5Fett
6Fett
7Fett
8Fett
9Fett
10Fett
11Fett