Herstellung von vaḍavānala (RCint, 3.60-64)
śaṅkhacūrṇaṃ ravikṣīrairātape bhāvayeddinam ⁄
tadvajjambīrajadrāvair dinaikaṃ dhūmasārakam ⁄⁄
sauvarcalamajāmūtrair bhāvyaṃ yāmacatuṣṭayam ⁄
kaṇṭakārīṃ ca saṃkvāthya dinaikaṃ naramūtrakaiḥ ⁄⁄
svarjikṣāraṃ tintiḍīkaṃ kāsīsaṃ tu śilājatu ⁄
jambīrotthadravair bhāvyaṃ pṛthagyāmacatuṣṭayam ⁄⁄
nistuṣaṃ jayapālaṃ ca mūlakānāṃ dravairdinam ⁄
saindhavaṃ ṭaṅkaṇaṃ guñjāṃ dinaṃ śigrujaṭāmbhasā ⁄⁄
etatsarvaṃ samāṃśaṃ tu mardyaṃ jambīrajadravaiḥ ⁄
tadgolaṃ rakṣayedyatnād viḍo'yaṃ vaḍavānalaḥ ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarMeeresmuschel [pulverförmig]
3VarRuß
4Varsauvarcala
5VarSolanum jacquini L.
6Var
7sarjikā
8Tamarinde
9kāsīsa
10śilājatu
11VarKrotonölbaum
12Var
13saindhava
14Borax
15Paternostererbse
16Proc
17Verbeinweichen
18Sub.N.N.
19Obj.Meeresmuschel [pulverförmig]
20Ins.Mudarpflanze
21BegleitumstandSonnenlicht
22Verbeinweichen
23Sub.N.N.
24Obj.Ruß
25Ins.Zitronat-Zitrone
26Verbeinweichen
27Sub.N.N.
28Obj.sauvarcala
29Ins.Urin
30Verbeinkochen
31Sub.N.N.
32Obj.
33Urin
34Solanum jacquini L.
35Verbeinweichen
36Sub.N.N.
37Obj.
38Ins.Zitronat-Zitrone
39Verbeinweichen
40Sub.N.N.
41Obj.Krotonölbaum
42Ins.Rettich
43Verbeinweichen
44Sub.N.N.
45Obj.
46Ins.Luftwurzel
47Verbzerreiben
48Sub.N.N.
49Obj.
50Zitronat-Zitrone
51Meeresmuschel [pulverförmig]
52Ruß
53sauvarcala
54Solanum jacquini L.
55
56Krotonölbaum
57
58Verbzu einer Kugel formen
59Sub.N.N.
60Obj.
61Meeresmuschel [pulverförmig]
62Ruß
63sauvarcala
64Solanum jacquini L.
65
66
67Krotonölbaum

Herstellung von vaḍavānala (RRĀ, R.kh., 3.13-18)
śaṃkhacūrṇaṃ ravikṣīraiścātape bhāvayeddinam ⁄
tadvajjambīrajairdrāvair dinaikaṃ dhūmasārakam ⁄⁄
suvarcalamajāmūtraiḥ kvāthyaṃ yāmacatuṣṭayam ⁄
kaṇṭakārīṃ ca saṃkvāthyaṃ dinaikaṃ naramūtrakaiḥ ⁄⁄
sajjīkṣāraṃ tintiḍīkaṃ kāśīśaṃ ca śilājatum ⁄
jambīrotthair dravair bhāvyaṃ pṛthagyāmaṃ catuṣṭayam ⁄⁄
jayapālabījaṃ tvagghīnaṃ mūlakānāṃ dravair dinam ⁄
saindhavaṃ ṭaṅkaṇaṃ guñjāṃ śigrumūladravairdinam ⁄⁄
etatsarvaṃ samāṃśaṃ tu mardyaṃ jambīrajairdravaiḥ ⁄
tadgolaṃ rakṣayedyatnādviḍo'yaṃ vāḍavānalaḥ ⁄
anena mardayetsūtaṃ grasate taptakhalvake ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarMeeresmuschel [pulverförmig]
3VarRuß
4Varsauvarcala
5VarSolanum jacquini L.
6Var
7sarjikā
8Tamarinde
9kāsīsa
10śilājatu
11VarSamen [Krotonölbaum]
12Var
13saindhava
14Borax
15Paternostererbse
16Proc
17Verbeinweichen
18Sub.N.N.
19Obj.Meeresmuschel [pulverförmig]
20Ins.Mudarpflanze
21BegleitumstandSonnenlicht
22Verbeinweichen
23Sub.N.N.
24Obj.Ruß
25Ins.Zitronat-Zitrone
26Verbeinkochen
27Sub.N.N.
28Obj.
29sauvarcala
30Urin
31Verbeinkochen
32Sub.N.N.
33Obj.
34Urin
35Solanum jacquini L.
36Verbeinweichen
37Sub.N.N.
38Obj.
39Ins.Zitronat-Zitrone
40Verbeinweichen
41Sub.N.N.
42Obj.Samen [Krotonölbaum]
43Ins.Rettich
44Verbeinweichen
45Sub.N.N.
46Obj.
47Ins.Wurzel
48Verbzerreiben
49Sub.N.N.
50Obj.
51Zitronat-Zitrone
52Meeresmuschel [pulverförmig]
53Ruß
54sauvarcala
55Solanum jacquini L.
56
57Samen [Krotonölbaum]
58
59Verbzu einer Kugel formen
60Sub.N.N.
61Obj.
62Meeresmuschel [pulverförmig]
63Ruß
64sauvarcala
65Solanum jacquini L.
66
67
68Samen [Krotonölbaum]

Herstellung von vaḍavānala (RAdhy, 186-190)
śaṅkhacūrṇaṃ ravikṣīrairātape bhāvayeddinam ⁄
tadvajjambīrajair dravair dinaikaṃ dhūmasārakam ⁄⁄
sauvarcalamajāmūtraiḥ kvāthaṃ yāmacatuṣṭayam ⁄
kaṇṭakārīrasaṃ kvāthaṃ dinaikaṃ naramūtrake ⁄⁄
sājīkṣāraṃ ca kāsīsaṃ tintiṇīkaṃ śilājatu ⁄
jambīrotthadravair bhāvyaṃ pṛthak yāmacatuṣṭayam ⁄⁄
jepālabījaṃ tvagghīnaṃ mūlakānāṃ dravair dinam ⁄
saindhavaṃ ṭaṅkaṇaṃ guñjā śigrumūladravair dinam ⁄⁄
etatsarvaṃ samāṃśaṃ tu mardyaṃ jambīrajairdravaiḥ ⁄
tadgolaṃ rakṣayedyatnāt viḍo 'yaṃ vaḍabānalaḥ ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarMeeresmuschel [pulverförmig]
3VarRuß
4Varsauvarcala
5VarSolanum jacquini L. [als kvātha]
6Var
7sarjikā
8Tamarinde
9kāsīsa
10śilājatu
11VarSamen [Krotonölbaum]
12Var
13saindhava
14Borax
15Paternostererbse
16Proc
17Verbeinweichen
18Sub.N.N.
19Obj.Meeresmuschel [pulverförmig]
20Ins.Mudarpflanze
21BegleitumstandSonnenlicht
22Verbeinweichen
23Sub.N.N.
24Obj.Ruß
25Ins.Zitronat-Zitrone
26Verbeinkochen
27Sub.N.N.
28Obj.
29sauvarcala
30Urin
31Verbeinkochen
32Sub.N.N.
33Obj.
34Urin
35Solanum jacquini L. [als kvātha]
36Verbeinweichen
37Sub.N.N.
38Obj.
39Ins.Zitronat-Zitrone
40Verbeinweichen
41Sub.N.N.
42Obj.Samen [Krotonölbaum]
43Ins.Rettich
44Verbeinweichen
45Sub.N.N.
46Obj.
47Ins.Wurzel
48Verbzerreiben
49Sub.N.N.
50Obj.
51Zitronat-Zitrone
52Meeresmuschel [pulverförmig]
53Ruß
54sauvarcala
55Solanum jacquini L. [als kvātha]
56
57Samen [Krotonölbaum]
58
59Verbzu einer Kugel formen
60Sub.N.N.
61Obj.
62Meeresmuschel [pulverförmig]
63Ruß
64sauvarcala
65Solanum jacquini L. [als kvātha]
66
67
68Samen [Krotonölbaum]