Reinigen von kāsīsa (RMañj, 3.85)
sakṛd bhṛṅgāmbunā svinnaṃ kāsīsaṃ nirmalaṃ bhavet ⁄⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.kāsīsa
5Ins.Eclipta prostrata L.

Reinigen von kāsīsa (RCint, 7.120)
jambīrapayasā śudhyetkāsīsaṃ ṭaṅkaṇādyapi ⁄⁄
1Proc
2Verb
einweichen
3Sub.N.N.
4Obj.kāsīsa
5Ins.Zitronat-Zitrone

Reinigen von kāsīsa (RCint, 7.110)
sakṛdbhṛṅgāmbunā svinnaṃ kāsīsaṃ nirmalaṃ bhavet ⁄⁄
1Proc
2Verb (1 x)
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.kāsīsa
5Ins.Eclipta prostrata L.

Reinigen von kāsīsa (RCūM, 11.80)
sakṛd bhṛṅgāmbunā klinnaṃ kāsīsaṃ nirmalaṃ bhavet ⁄
1Proc
2Verb
einweichen
3Sub.N.N.
4Obj.kāsīsa
5Ins.Eclipta prostrata L.

Reinigen von kāsīsa (RArṇ, 7.82)
kāsīsaṃ cūrṇayitvā tu kāsamardarasena ca ⁄
rājakośātakītoyaiḥ pittaiśca paribhāvayet ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varkāsīsa
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7kāsīsa
8Cassia sophora L.
9Verbeinweichen
10Sub.N.N.
11Obj.kāsīsa
12Ins.
13Galle
14Gerippte Schwammgurke

Reinigen von kāsīsa (RPrSudh, 6.66)
bhṛṃgarājarase svinnaṃ nirmalaṃ hi prajāyate ⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.kāsīsa
5Ins.Eclipta prostrata L.

Reinigen von kāsīsa (RRS, 3.57)
kāsīsaṃ śuddhimāpnoti pittaiśca rajasā striyāḥ ⁄⁄
1Proc
2Verb
einweichen
3Sub.N.N.
4Obj.kāsīsa
5Ins.
6Galle
7Menstruationsblut

Reinigen von kāsīsa (RRS, 3.55)
sakṛdbhṛṅgāmbunā klinnaṃ kāsīsaṃ nirmalaṃ bhavet ⁄⁄
1Proc
2Verb
einweichen
3Sub.N.N.
4Obj.kāsīsa
5Ins.Eclipta prostrata L.

Reinigen von kāsīsa (RSS, 1.214)
sakṛdbhṛṅgāmbunā svinnaṃ kāśīśaṃ nirmalaṃ bhavet ⁄⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.kāsīsa
5Ins.Eclipta prostrata L.

Reinigen von kāsīsa (RSS, 1.236/37)
kaṃkuṣṭhaṃ gairikaṃ śaṃkhaṃ kāśīśaṃ ṭaṅgaṇaṃ tathā ⁄
nīlāñjanaṃ śuktibhedāḥ śulbakāḥ savarāṭakāḥ ⁄⁄
jambīravāriṇā svinnāḥ kṣālitāḥ koṣṇavāriṇā ⁄
śuddhimāyāntyamī yojyā bhiṣagbhiryogasiddhaye ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varkāsīsa
3Proc
4Verbsveday
5Sub.N.N.
6Obj.kāsīsa
7Ins.Zitronat-Zitrone
8Verbwaschen
9Sub.N.N.
10Obj.kāsīsa
11Ins.Wasser