drāvaṇa von Messing (RCūM, 14.168/69)
suvarṇarītikācūrṇaṃ bhakṣitaṃ viṣṭhitaṃ punaḥ ⁄
chāgena kṛṣṇavarṇena mattena taruṇena ca ⁄⁄
talliptaṃ kharpare dagdhaṃ drutiṃ muñcati śobhanām ⁄
1Var
N.N.
2VarMessing [pulverförmig, golden]
3VarZiegenbock
4Proc
5Verbverfüttern
6Sub.N.N.
7Obj.Messing [pulverförmig, golden]
8Dat.Ziegenbock
9Verbals Kot ausscheiden
10Sub.Ziegenbock
11Obj.Messing [pulverförmig, golden]
12Verbausschmieren
13Sub.N.N.
14Obj.kharpara
15Ins.Messing [pulverförmig, golden]
16Verberhitzen
17Sub.N.N.
18Obj.Messing [pulverförmig, golden]

drāvaṇa von Messing (RRS, 5.202/03)
suvarṇarītikācūrṇaṃ bhakṣitaṃ veṣṭitaṃ punaḥ ⁄
chāgena kṛṣṇavarṇena mattena taruṇena ca ⁄⁄
talliptaṃ kharpare dagdhaṃ drutiṃ muñcati śobhanām ⁄
1Var
N.N.
2VarMessing [pulverförmig, golden]
3VarZiegenbock
4Proc
5Verbverfüttern
6Sub.N.N.
7Obj.Messing [pulverförmig, golden]
8Dat.Ziegenbock
9Verbals Kot ausscheiden
10Sub.Ziegenbock
11Obj.Messing [pulverförmig, golden]
12Verbausschmieren
13Sub.N.N.
14Obj.kharpara
15Ins.Messing [pulverförmig, golden]
16Verberhitzen
17Sub.N.N.
18Obj.Messing [pulverförmig, golden]