śodhana von nīlāñjana (ŚSaṃh, 2.11.70/71)
nīlāñjanaṃ cūrṇayitvā jambīradravabhāvitam ⁄⁄
dinaikamātape śuddhaṃ bhavetkāryeṣu yojayet ⁄
1Var
N.N.
2Varnīlāñjana
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.nīlāñjana
7Verbeinweichen
8Sub.N.N.
9Obj.nīlāñjana
10Ins.Zitronat-Zitrone
11BegleitumstandSonnenlicht

śodhana von nīlāñjana (RCint, 7.122)
nīlāñjanaṃ cūrṇayitvā jambīradravabhāvitam ⁄
dinaikamātape śuddhaṃ bhavetkāryeṣu yojayet ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varnīlāñjana
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.nīlāñjana
7Verbeinweichen
8Sub.N.N.
9Obj.nīlāñjana
10Ins.Zitronat-Zitrone
11BegleitumstandSonnenlicht

śodhana von nīlāñjana (RSS, 1.225)
nīlāñjanaṃ cūrṇayitvā jambīradravabhāvitam ⁄
dinaikam ātape śuddhaṃ tataḥ kāryeṣu yojayet ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varnīlāñjana
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.nīlāñjana
7Verbeinweichen
8Sub.N.N.
9Obj.nīlāñjana
10Ins.Zitronat-Zitrone
11BegleitumstandSonnenlicht

śodhana von nīlāñjana (RSS, 1.236/37)
kaṃkuṣṭhaṃ gairikaṃ śaṃkhaṃ kāśīśaṃ ṭaṅgaṇaṃ tathā ⁄
nīlāñjanaṃ śuktibhedāḥ śulbakāḥ savarāṭakāḥ ⁄⁄
jambīravāriṇā svinnāḥ kṣālitāḥ koṣṇavāriṇā ⁄
śuddhimāyāntyamī yojyā bhiṣagbhiryogasiddhaye ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varnīlāñjana
3Proc
4Verbsveday
5Sub.N.N.
6Obj.nīlāñjana
7Ins.Zitronat-Zitrone
8Verbwaschen
9Sub.N.N.
10Obj.nīlāñjana
11Ins.Wasser