śodhana von rājāvarta (RCūM, 10.57)
nimbudravaiḥ sagomūtraiḥ sakṣāraiḥ sveditāḥ khalu ⁄
dvitrivāreṇa śudhyanti rājāvarttādidhātavaḥ ⁄⁄
1Proc
2Verb (3 x)
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.rājāvarta
5Ins.
6Zitronat-Zitrone
7Urin
8alkalische Stoffe

śodhana von rājāvarta (RPrSudh, 5.55)
gomūtreṇātha kṣāraiśca tathāmlaiḥ sveditāḥ khalu ⁄
trivāreṇa viśudhyanti rājāvartādayo rasāḥ ⁄⁄
1Proc
2Verb (3 x)
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.rājāvarta
5Ins.
6Urin
7alkalische Stoffe
8saurer Saft

śodhana von rājāvarta (RRS, 3.162)
śirīṣapuṣpārdrarasai rājāvartaṃ viśodhayet ⁄⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.rājāvarta
5Ins.
6Blüte
7Ingwer

śodhana von rājāvarta (RRS, 3.161)
nimbudravaiḥ sagomūtraiḥ sakṣāraiḥ sveditāḥ khalu ⁄
dvitrivāreṇa śudhyanti rājāvartādidhātavaḥ ⁄⁄
1Proc
2Verb (3 x)
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.rājāvarta
5Ins.
6Zitronat-Zitrone
7Urin
8alkalische Stoffe