śodhana von saurāṣṭrā (RCūM, 11.53)
tuvarī kāñjike kṣiptā tridinācchuddhim ṛcchati ⁄
1Proc
2Verb
einweichen
3Sub.N.N.
4Obj.saurāṣṭrā
5Ins.kāñjika

śodhana von saurāṣṭrā (RPrSudh, 6.15)
dhānyāmle tuvarī kṣiptā śudhyati tridinena vai ⁄
1Proc
2Verb
einweichen
3Sub.N.N.
4Obj.saurāṣṭrā
5Ins.kāñjika

śodhana von saurāṣṭrā (RRS, 3.67)
tuvarī kāñjike kṣiptvā tridinācchuddhimṛcchati ⁄⁄
1Proc
2Verb
einweichen
3Sub.N.N.
4Obj.saurāṣṭrā
5Ins.kāñjika