śodhana von uparasas (RHT, 9.8/9)
sūryāvartaḥ kadalī vandhyā kośātakī ca suradālī ⁄
śigruśca vajrakando nīrakaṇā kākamācī ca ⁄⁄
āsāmekarasena tu lavaṇakṣārāmlabhāvitā bahuśaḥ ⁄
śudhyanti rasoparasā dhmātāḥ sattvāni muñcanti ⁄⁄
1Proc
2Verb
einweichen
3Sub.N.N.
4Obj.uparasa
5Ins.
6Afrikanische Spinnenpflanze
7Banane
8(vandhyā)karkoṭī
9Gerippte Schwammgurke
10devadālī
11Meerrettichbaum
12vanaśūraṇa
13jalapippalī
14Solanum indicum L.
15Salz
16alkalische Stoffe
17saurer Saft