śodhana von śilājatu (ŚSaṃh, 2.11.92/93)
śilājatu samānīya grīṣmataptaśilācyutam ⁄⁄
godugdhais triphalākvāthair bhṛṅgadrāvaiśca mardayet ⁄
ātape dinamekaikaṃ tacchuddhaṃ śuddhatāṃ vrajet ⁄⁄
1Proc
2Verb
zerreiben
3Sub.N.N.
4Obj.
5śilājatu
6Milch
7triphalā
8Eclipta prostrata L.
9BegleitumstandSonnenlicht

Reinigung von śilājatu (ŚSaṃh, 2.11.94-97)
mukhyāṃ śilājatuśilāṃ sūkṣmakhaṇḍaprakalpitām ⁄
nikṣipyātyuṣṇapānīye yāmaikaṃ sthāpayetsudhīḥ ⁄⁄
mardayitvā tato nīraṃ gṛhṇīyādvastragālitam ⁄
sthāpayitvā ca mṛtpātre dhārayedātape budhaḥ ⁄⁄
uparisthaṃ ghanaṃ yatsyāttatkṣipedanyapātrake ⁄
dhārayedātape tasmād uparisthaṃ ghanaṃ nayet ⁄⁄
evaṃ punaḥ punarnītvā dvimāsābhyāṃ śilājatu ⁄
bhūyātkāryakṣamaṃ vahnau kṣiptaṃ liṅgopamaṃ bhavet ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varśilājatu [pulverförmig]
3VarGefäß [Ton]
4Proc
5Verbeinweichen
6Sub.N.N.
7Obj.śilājatu [pulverförmig]
8Ins.Wasser
9Verbfiltern
10Sub.N.N.
11Obj.śilājatu [pulverförmig]
12Ins.Stück Stoff
13Proc→ wiederholtes Verdunsten/Abschöpfen
14Verbeinfüllen
15Sub.N.N.
16Obj.śilājatu [pulverförmig]
17OrtGefäß [Ton]
18Verbeindicken lassen
19Sub.N.N.
20Obj.śilājatu [pulverförmig]
21OrtGefäß [Ton]
22BegleitumstandSonnenlicht
23Verbabschöpfen
24Sub.N.N.
25Obj.śilājatu [pulverförmig]

Reinigung von śilājatu (BhPr, 2.3.130-133)
śilājatu samānīya sūkṣmaṃ khaṇḍaṃ vidhāya ca ⁄
nikṣipyātyuṣṇapānīye yāmaikaṃ sthāpayetsudhīḥ ⁄⁄
mardayitvā tato nīraṃ gṛhṇīyādvastragālitam ⁄
sthāpayitvā ca mṛtpātre dhārayedātape budhaḥ ⁄⁄
uparisthaṃ ghanaṃ yatsyāttatkṣipedanyapātrake ⁄
evaṃ punaḥpunarnītaṃ dvimāsābhyāṃ śilājatu ⁄⁄
bhavetkāryakṣamaṃ vahnau kṣiptaṃ liṅgopamaṃ bhavet ⁄
nirdhūmaṃ ca tataḥ śuddhaṃ sarvakarmasu yojayet ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varśilājatu [pulverförmig]
3VarGefäß [Ton]
4Proc
5Verbeinweichen
6Sub.N.N.
7Obj.śilājatu [pulverförmig]
8Ins.Wasser
9Verbfiltern
10Sub.N.N.
11Obj.śilājatu [pulverförmig]
12Ins.Stück Stoff
13Proc→ wiederholtes Verdunsten/Abschöpfen
14Verbeinfüllen
15Sub.N.N.
16Obj.śilājatu [pulverförmig]
17OrtGefäß [Ton]
18Verbeindicken lassen
19Sub.N.N.
20Obj.śilājatu [pulverförmig]
21OrtGefäß [Ton]
22BegleitumstandSonnenlicht
23Verbabschöpfen
24Sub.N.N.
25Obj.śilājatu [pulverförmig]

Reinigen von śilājatu (RMañj, 3.95)
godugdhatriphalābhṛṅgadravaiḥ piṣṭaṃ śilājatu ⁄
dinaikaṃ lohaje pātre śuddhimāyātyasaṃśayaḥ ⁄⁄
1Proc
2Verb
zerreiben
3Sub.N.N.
4Obj.
5śilājatu
6Milch
7triphalā
8Eclipta prostrata L.
9OrtGefäß

Reinigen von śilājatu (RCint, 8.226)
malinaṃ yadbhavet tacca kṣālayetkevalāmbhasā ⁄
lauhapātreṣu vidhinā ūrdhvībhūtaṃ ca saṃharet ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varśilājatu
3Proc
4Verbwaschen
5Sub.N.N.
6Obj.śilājatu
7Ins.Wasser
8OrtGefäß
9Verbabschöpfen
10Sub.N.N.
11Obj.śilājatu

Reinigen von śilājatu (RCūM, 10.103)
kṣārāmlairguggulūpetaiḥ svedanīyantramadhyagaiḥ ⁄
sveditaṃ ghaṭikāmānācchilādhātur viśudhyati ⁄⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.śilājatu
5Ins.
6alkalische Stoffe
7saurer Saft
8Bdellium
9Ortdolāyantra

Reinigen von śilājatu (RRĀ, R.kh., 7.35/36)
gomūtraistriphalākvāthair bhṛṅgarājadravair jatum ⁄⁄
mardayedāyase pātre dinācchuddhiḥ śilājatoḥ ⁄
1Proc
2Verb
zerreiben
3Obj.
4Urin
5triphalā
6śilājatu
7Eclipta prostrata L.
8OrtGefäß

Reinigen von śilājatu (RArṇ, 7.21)
kṣārāmlagojalairdhmātaṃ śudhyate ca śilājatu ⁄
athavā goghṛtenāpi triphaladvyārdrakadravaiḥ ⁄
lohapātre vinikṣipya śodhayettattu yatnataḥ ⁄⁄
1Proc
2Verb
erhitzen
3Sub.N.N.
4Obj.
5śilājatu
6
7
8alkalische Stoffe
9saurer Saft
10Urin
11
12Ghee
13triphalā
14dvyārdraka
15OrtGefäß

Reinigen von śilājatu (RPrSudh, 5.110)
amlaiśca guggulūpetaiḥ kṣārādyair bhāṇḍamadhyataḥ ⁄
viśudhyati śilājātaṃ sveditaṃ ghaṭikādvayam ⁄⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.śilājatu
5Ins.
6saurer Saft
7Bdellium
8alkalische Stoffe
9OrtGefäß

Reinigen von śilājatu (BhPr, 2.3.134)
tatra prathamatastasya bahirmalamapākartuṃ kevalajalena prakṣālanaṃ kartavyaṃ tatas tadantargatamṛttikāsikatādidoṣadūrīkaraṇāya vakṣyamāṇakvāthena tatra bhāvanā deyetyatra vāgbhaṭasya matamāha ⁄
1Proc
2Verb
waschen
3Sub.N.N.
4Obj.śilājatu
5Ins.Wasser

Reinigen von śilājatu (BhPr, 2.3.140-143)
uṣṇe ca kāle ravitāpayukte vyabhre nivāte samabhūmibhāge ⁄
catvāri pātrāṇyasitāyasāni nyasyātape tatra kṛtāvadhānaḥ ⁄⁄
śilājatu śreṣṭhamavāpya pātre prakṣipya tasmāddviguṇaṃ ca toyam ⁄
uṣṇaṃ tadardhaṃ kvathitaṃ ca dattvā viśodhayettanmṛditaṃ yathāvat ⁄⁄
tatastu yatkṛṣṇamupaiti cordhvaṃ saṃtānikāvad raviraśmitaptam ⁄
pātre tadanyatra tato nidadhyāttatrāparaṃ koṣṇajalaṃ kṣipecca ⁄⁄
punaśca tasmādaparatra pātre paścācca pātrādaparatra bhūyaḥ ⁄
yadā viśuddhaṃ jalamevamūrdhvaṃ kṛṣṇaṃ samastaṃ malametyadhastāt ⁄
tadā tyajettatsalilaṃ malaṃ ca śilājatu syājjalaśuddhamevam ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varśilājatu
3Proc (4 x)→ wiederholtes Einweichen und Abschöpfen
4Verbeinfüllen
5Sub.N.N.
6Obj.
7śilājatu
8Wasser
9OrtGefäß
10Verbeindicken lassen
11Sub.N.N.
12Obj.śilājatu
13BegleitumstandSonnenlicht
14Verbabschöpfen
15Sub.N.N.
16Obj.śilājatu

Reinigen von śilājatu (RRS, 2.111)
śilādhātuṃ ca dugdhena triphalāmārkavadravaiḥ ⁄
lohapātre vinikṣipya śodhayedatiyatnataḥ ⁄⁄
1Proc
2Verb
zerreiben
3Obj.
4śilājatu
5Milch
6triphalā
7Eclipta prostrata L.
8OrtGefäß

Reinigen von śilājatu (RSS, 1.233)
godugdhatriphalābhṛṅgadravaiḥ piṣṭaṃ śilājatu ⁄
dinaikaṃ lauhaje pātre śuddhimāyātyasaṃśayam ⁄⁄
1Proc
2Verb
zerreiben
3Sub.N.N.
4Obj.
5śilājatu
6Milch
7triphalā
8Eclipta prostrata L.
9OrtGefäß

Reinigen von śilājatu (RRS, 2.110)
kṣārāmlagojalair dhautaṃ śudhyatyeva śilājatu ⁄⁄
1Proc
2Verb
waschen
3Sub.N.N.
4Obj.śilājatu
5Ins.
6alkalische Stoffe
7saurer Saft
8Urin

Reinigen von śilājatu (RRS, 2.112)
kṣārāmlaguggulopetaiḥ svedanīyantramadhyagaiḥ ⁄
sveditaṃ ghaṭikāmānācchilādhātu viśudhyati ⁄⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.śilājatu
5Ins.
6alkalische Stoffe
7saurer Saft
8Bdellium
9Ortdolāyantra