drāvaṇa von Quecksilber (RRĀ, V.kh., 7.33-39)
piṣṭikhoṭaṃ sūkṣmacūrṇaṃ strīpuṣpeṇa tu bhāvayet ⁄
dinatrayaṃ khare gharme śuktau vā nālikeraje ⁄⁄
mīnākṣī kadalīkandaṃ śvetā raktā punarnavā ⁄
śilājatu sasindhūtthaṃ nārīpuṣpeṇa mardayet ⁄⁄
pūrvavadbhāvitaṃ khoṭaṃ tasminpiṇḍe vinikṣipet ⁄
pūrvavadbhāvitaṃ khoṭaṃ tasminpiṇḍaṃ vinikṣipet ⁄⁄
mukhaṃ tatpiṇḍakalkena ruddhvā piṇḍaṃ ca bandhayet ⁄
bhūrjapattraṃ tryahaṃ pacyāddolāyantre sakāñjike ⁄⁄
drutaṃ sūtaṃ bhavetsākṣātpunastasmiṃśca dāpayet ⁄
pūrvavadbhāvitaṃ khoṭaṃ khoṭapādaṃ punaḥ punaḥ ⁄⁄
nikṣipetpūrvapiṇḍe tu tadvatpacyāddinatrayam ⁄
evaṃ punaḥ punardeyaṃ piṣṭiṃ khoṭaṃ subhāvitam ⁄⁄
āroṭasya samaṃ yāvattāvad deyaṃ drutaṃ bhavet ⁄
1Var
N.N.
2VarQuecksilber [mṛta, pulverförmig]
3Var
4mīnākṣī
5Knolle [Banane]
6punarnavā
7śilājatu
8saindhava
9Menstruationsblut [Frau]
10Proc (4 x)
11Verbeinweichen
12Sub.N.N.
13Obj.Quecksilber [mṛta, pulverförmig]
14Ins.Menstruationsblut
15OrtPerlenauster
16BegleitumstandSonnenlicht
17Verbzerreiben
18Sub.N.N.
19Obj.
20Verbbeschmieren
21Sub.N.N.
22Obj.Quecksilber [mṛta, pulverförmig]
23Ins.
24Verbeinwickeln
25Sub.N.N.
26Obj.Quecksilber [mṛta, pulverförmig]
27Ins.Blatt
28Verbsveday
29Sub.N.N.
30Obj.Quecksilber [mṛta, pulverförmig]
31Ins.kāñjika
32Ortdolāyantra

drāvaṇa von Quecksilber (RRĀ, V.kh., 7.39-42)
ārdrakaṃ mūlakaṃ śuṇṭhī laśunaṃ hiṅgumākṣikam ⁄⁄
trikṣāraṃ pañcalavaṇaṃ kāṅkṣī kāsīsagandhakam ⁄
amlavargeṇa saṃyuktaṃ mardyaṃ piṇḍaṃ tu kalpayet ⁄⁄
tasmin piṇḍe yathā pūrvaṃ drutaṃ sūtaṃ tu kārayet ⁄
mārjārī ceśvarī guñjā kukkuṭī kṣīrakandakam ⁄⁄
eteṣāṃ piṇḍamadhye tu pūrvavadbhāvayedrasam ⁄
drutasūtamidaṃ khyātaṃ sarvakarmasu yojayet ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarQuecksilber
3Var
4Ingwer
5Rettich
6Knoblauch
7Ferula assa-foetida L.
8mākṣika
9trikṣāra
10pañcalavaṇa
11saurāṣṭrā
12kāsīsa
13Schwefel
14amlavarga
15Proc
16Verbzerreiben
17Sub.N.N.
18Obj.
19Verbbeschmieren
20Sub.N.N.
21Obj.Quecksilber
22Ins.
23Verbbeschmieren
24Sub.N.N.
25Obj.Quecksilber
26Ins.
27mārjārī
28īśvarī
29Paternostererbse
30Roter Seidenwollbaum
31kṣīrakanda
32Verbsveday
33Sub.N.N.
34Obj.Quecksilber

drāvaṇa von Quecksilber (RArṇ, 16.6-9)
ārdrakaṃ mūlakaṃ śuṇṭhī laśunaṃ hiṅgu mākṣikam ⁄
trikṣāraṃ pañcalavaṇaṃ kāṅkṣī kāsīsagandhakam ⁄
amlavargasamāyuktaṃ golakaṃ kārayet priye ⁄⁄
tasya madhyagatā piṣṭī dolāyāṃ svedanena tu ⁄
dravate nātra saṃdeho drutaṃ jārayate rasam ⁄⁄
baddhaṃ mahārasaṃ devi drāvayet pādayogataḥ ⁄
drutapāde tato deyaṃ drāvayitvā punardravet ⁄⁄
evaṃ baddhaṃ drutaṃ kṛtvā samadvitriguṇādikam ⁄
tasmin drute jāraṇā ca kartavyā karmavedibhiḥ ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarQuecksilber
3Proc (12 x)
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Quecksilber
7Ins.
8Ingwer
9Rettich
10Knoblauch
11Ferula assa-foetida L.
12mākṣika
13trikṣāra
14pañcalavaṇa
15saurāṣṭrā
16kāsīsa
17Schwefel
18amlavarga
19Verbsveday
20Sub.N.N.
21Obj.Quecksilber
22Ortdolāyantra

drāvaṇa von Quecksilber (RArṇ, 16.2-5)
taṃ khoṭaṃ sūkṣmacūrṇaṃ tu strīrajobhistu bhāvayet ⁄⁄
punarnavā ca mīnākṣī rambhākandaḥ striyorajaḥ ⁄
maṇimanthaṃ śilādhātuṃ sarvamekatra peṣayet ⁄⁄
kalkenānena saṃchannamāroṭarasasaṃyutam ⁄
taṃ rasaṃ bhūrjapattre tu baddhvā poṭalikāṃ tataḥ ⁄⁄
dolāyantre sureśāni svedayeddivasatrayam ⁄
anena kramayogeṇa mṛtaḥ sūto bhaveddrutaḥ ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarQuecksilber [mṛta, pulverförmig]
3Var
4punarnavā
5mīnākṣī
6Knolle [Banane]
7Menstruationsblut [Frau]
8saindhava
9śilājatu
10Proc
11Verbeinweichen
12Sub.N.N.
13Obj.Quecksilber [mṛta, pulverförmig]
14Ins.Menstruationsblut
15Verbzerreiben
16Sub.N.N.
17Obj.
18Verbbeschmieren
19Sub.N.N.
20Obj.Quecksilber [mṛta, pulverförmig]
21Ins.
22Verbeinwickeln
23Sub.N.N.
24Obj.Quecksilber [mṛta, pulverförmig]
25Ins.Blatt
26Verbsveday
27Sub.N.N.
28Obj.Quecksilber [mṛta, pulverförmig]
29Ortdolāyantra