drāvaṇa von kāntaloha
suradālibhavaṃ bhasma naramūtreṇa gālitam ⁄
triḥsaptavāraṃ tatkṣāravāpāt kāntadrutir bhavet ⁄⁄
1Proc
2Verb (21 x)
vermischen
3Sub.N.N.
4Obj.
5devadālī
6Urin
7kāntaloha

drāvaṇa von kāntaloha (RArṇ, V.kh., 17.55)
śṛgālameṣakūrmāhiśalyāni ca śilājatu ⁄
etatsarvaṃ cūrṇayitvā sutapte kāṃtacūrṇake ⁄
vāpayed dravatāṃ yāti yathā sūtaṃ suniścitam ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varkāntaloha [pulverförmig]
3Proc
4Verberhitzen
5Sub.N.N.
6Obj.kāntaloha [pulverförmig]
7Verbvermischen
8Sub.N.N.
9Obj.
10Fleisch
11Fleisch
12Fleisch
13Fleisch
14kāntaloha [pulverförmig]

drāvaṇa von kāntaloha (RArṇ, 6.58)
yavakṣāraṃ tu saṃgṛhya snigdhabhāṇḍe nidhāpayet ⁄
maricābhrakacūrṇena piṇḍībandhaṃ tu kārayet ⁄
kāntalohaṃ draveddhmātaṃ nātra kāryā vicāraṇā ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varkāntaloha
3Proc
4Verbzu einer Kugel formen
5Sub.N.N.
6Obj.
7yavakṣāra
8Schwarzer Pfeffer
9abhra
10kāntaloha
11Verberhitzen
12Sub.N.N.
13Obj.kāntaloha
14OrtGefäß