Herstellung von jvālāmukha (RRĀ, V.kh., 10.68/69)
trikṣāraṃ gaṃdhakaṃ tālaṃ bhūkhagaṃ navasārakam ⁄
saiṃdhavaṃ ca samaṃ sarvaṃ mūtravargairdinaṃ pacet ⁄⁄
jvālāmukho viḍo nāma hitaḥ sarvatra jāraṇe ⁄⁄
1Proc
2Verb
erhitzen
3Sub.N.N.
4Obj.
5trikṣāra
6Schwefel
7Auripigment
8bhūnāga
9navasāra
10saindhava
11mūtravarga

Herstellung von jvālāmukha (RArṇ, 9.8)
gandhatālakasindhūtthaṃ cūlīṭaṅkaṇabhūkhagam ⁄
kṣārairmūtraiśca vipacedayaṃ jvālāmukho viḍaḥ ⁄⁄
1Proc
2Verb
erhitzen
3Sub.N.N.
4Obj.
5Schwefel
6Auripigment
7saindhava
8navasāra
9Borax
10bhūnāga
11alkalische Stoffe
12Urin