māraṇa von Silber (niruttha; RRĀ, R.kh., 8.37-39)
tārapatraistribhir bhāgair bhāgaikaṃ śuddhamākṣikam ⁄⁄
mardyaṃ jambīrajairdrāvaistārapatrāṇi lepayet ⁄
śoṣayedandhayet taṃ ca triṃśadvanyopalaiḥ pacet ⁄⁄
caturdaśapuṭenaivaṃ nirutthaṃ mriyate dhruvam ⁄
1Var
N.N.
2VarSilber [flachgehämmert]
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Silber [flachgehämmert]
8mākṣika
9Verbbeschmieren
10Sub.N.N.
11Obj.Silber [flachgehämmert]
12Ins.Zitronat-Zitrone
13Verbtrocknen lassen
14Sub.N.N.
15Obj.Silber [flachgehämmert]
16Verb (14 x)puṭapāka durchführen
17Sub.N.N.
18Obj.Silber [flachgehämmert]

māraṇa von Silber (niruttha; RRS, 5.37)
bhāvyaṃ tāpyaṃ snuhīkṣīraistārapatrāṇi lepayet ⁄
mārayetpuṭayogena nirutthaṃ jāyate dhruvam ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarSilber [flachgehämmert]
3Proc
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Silber [flachgehämmert]
7Ins.
8snuh(ī)
9mākṣika
10Verbpuṭapāka durchführen
11Sub.N.N.
12Obj.Silber [flachgehämmert]

māraṇa von Silber (niruttha; RRS, 5.38/39)
tārapatraṃ caturbhāgaṃ bhāgaikaṃ śuddhatālakam ⁄
mardyaṃ jambīrajadrāvaistārapatrāṇi lepayet ⁄⁄
śodhayed andhayantre ca triṃśadutpalakaiḥ pacet ⁄
caturdaśapuṭairevaṃ nirutthaṃ jāyate dhruvam ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarSilber [flachgehämmert]
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Silber [flachgehämmert]
8Auripigment
9Verbbeschmieren
10Sub.N.N.
11Obj.Silber [flachgehämmert]
12Ins.Zitronat-Zitrone
13Verbwaschen
14Sub.N.N.
15Obj.Silber [flachgehämmert]
16Verb (14 x)puṭapāka durchführen
17Sub.N.N.
18Obj.Silber [flachgehämmert]
19Ortalchemistischer Apparat

māraṇa von Silber (ŚSaṃh, 2.11.21/22)
bhāgaikaṃ tālakaṃ mardyaṃ jambenāmlena kenacit ⁄
tena bhāgatrayaṃ tārapatrāṇi parilepayet ⁄⁄
dhṛtvā mūṣāpuṭe ruddhvā puṭet triṃśadvanopalaiḥ ⁄
samuddhṛtya punastālaṃ dattvā ruddhvā puṭe pacet ⁄⁄
evaṃ caturdaśapuṭaistāraṃ bhasma prajāyate ⁄
1Var
N.N.
2VarSilber [flachgehämmert]
3Proc (14 x)→ wiederholter puṭapāka
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Silber [flachgehämmert]
7Ins.
8Auripigment
9Zitronat-Zitrone
10Verbpuṭapāka durchführen
11Sub.N.N.
12Obj.Silber [flachgehämmert]
13OrtTiegel

māraṇa von Silber (ŚSaṃh, 2.11.23/24)
snuhīkṣīreṇa sampiṣṭaṃ mākṣikaṃ tena lepayet ⁄⁄
tālakasya prakāreṇa tārapatrāṇi buddhimān ⁄
puṭeccaturdaśapuṭaistāraṃ bhasma prajāyate ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarSilber [flachgehämmert]
3Proc
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Silber [flachgehämmert]
7Ins.
8mākṣika
9snuh(ī)
10Verb (14 x)puṭapāka durchführen
11Sub.N.N.
12Obj.Silber [flachgehämmert]

māraṇa von Silber (RMañj, 5.21/22)
vidhāya piṣṭiṃ sūtena rajatasyātha melayet ⁄⁄
tālaṃ gandhaṃ samaṃ paścānmardayennimbukadravaiḥ ⁄
dvitraiḥ puṭaiḥ bhavedbhasma yojyameva rasādiṣu ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarSilber
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Silber
8Quecksilber
9Auripigment
10Schwefel
11Zitronat-Zitrone
12Verb (3 x)puṭapāka durchführen
13Sub.N.N.
14Obj.Silber

māraṇa von Silber (RMañj, 5.20/21)
svarṇamākṣikagandhasya samaṃ bhāgaṃ tu kārayet ⁄
arkakṣīreṇa sampiṣṭaṃ tārapatraṃ pralipya ca ⁄⁄
puṭena jārayettāraṃ mṛtaṃ bhavati niścitam ⁄
1Var
N.N.
2VarSilber [flachgehämmert]
3Proc
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Silber [flachgehämmert]
7Ins.
8svarṇamākṣika
9Schwefel
10Mudarpflanze
11Verbpuṭapāka durchführen
12Sub.N.N.
13Obj.Silber [flachgehämmert]

māraṇa von Silber (RMañj, 5.18/19)
tārapatraṃ caturbhāgaṃ bhāgaikaṃ śuddhatālakam ⁄
mardyaṃ jambīrajairdrāvaistārapatrāṇi lepayet ⁄⁄
ruddhvā tribhiḥ puṭaiḥ pācyaṃ pañcaviṃśadvanopalaiḥ ⁄
mriyate nātra sandeho gandho deyaḥ punaḥ punaḥ ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarSilber [flachgehämmert]
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Silber [flachgehämmert]
8Auripigment
9Verbbeschmieren
10Sub.N.N.
11Obj.Silber [flachgehämmert]
12Ins.Zitronat-Zitrone
13Verb (3 x)puṭapāka durchführen
14Sub.N.N.
15Obj.Silber [flachgehämmert]

māraṇa von Silber (RCūM, 14.34-36)
lakucadravasūtābhyāṃ tārapiṣṭīṃ prakalpayet ⁄
ūrdhvādho gandhakaṃ dattvā mūṣāgarbhe nirudhya ca ⁄⁄
svedayed vālukāyantre dinamekaṃ dṛḍhāgninā ⁄
svāṅgaśītāṃ ca tāṃ piṣṭīṃ sāmlatālena marditām ⁄⁄
puṭed dvādaśavārāṇi bhasmībhavati rūpyakam ⁄
1Var
N.N.
2VarSilber
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Silber
8Artocarpus lakoocha Roxb.
9Quecksilber
10Verbsveday
11Sub.N.N.
12Obj.Silber
13Ins.Schwefel
14OrtFeuer
15Ortvālukāyantra
16OrtTiegel
17Verbabkühlen lassen
18Sub.N.N.
19Obj.Silber
20Verbzerreiben
21Sub.N.N.
22Obj.
23Silber
24saurer Saft
25Auripigment
26Verb (12 x)puṭapāka durchführen
27Sub.N.N.
28Obj.Silber

māraṇa von Silber (RCūM, 14.36/37)
mākṣīkacūrṇaluṅgāmlamarditaṃ puṭitaṃ śanaiḥ ⁄⁄
triṃśadvāreṇa tattāraṃ bhasma saṃjāyatetarām ⁄
1Var
N.N.
2VarSilber
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Silber
8mākṣika
9Zitronat-Zitrone
10Verb (30 x)puṭapāka durchführen
11Sub.N.N.
12Obj.Silber

māraṇa von Silber (RRĀ, R.kh., 8.39-41)
rūpyapatraṃ caturbhāgādbhāgaikaṃ mṛtavaṅgakam ⁄⁄
athavā gandhatālena lepyaṃ jambīrapeṣitam ⁄
ruddhvā triḥpuṭaiḥ pacyāt pañcaviṃśadvanopalaiḥ ⁄⁄
mriyate nātra saṃdeho gandho deyaḥ puṭe puṭe ⁄
1Var
N.N.
2VarSilber [flachgehämmert]
3Proc
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Silber [flachgehämmert]
7Ins.
8Zitronat-Zitrone
9
10
11Schwefel
12Auripigment
13Zinn
14Verb (3 x)puṭapāka durchführen
15Sub.N.N.
16Obj.Silber [flachgehämmert]

māraṇa von Silber (RRĀ, R.kh., 8.34-37)
tāraṃ trivāraṃ nikṣiptaṃ taile jyotiṣmatī bhavet ⁄⁄
snukkṣīraiḥ peṣayettāmraṃ tārapatrāṇi lepayet ⁄
ruddhvā gajapuṭe pacyāt pūrvoktaiḥ peṣayetpunaḥ ⁄⁄
bhūdhātrī mākṣikaṃ tulyaṃ pippalī saindhavāmlakaiḥ ⁄
liptvā tārasya patrāṇi ruddhvā saptapuṭe pacet ⁄⁄
dravaiḥ punaḥ punaḥ piṣṭvā mriyate nātra saṃśayaḥ ⁄
1Var
N.N.
2VarSilber [flachgehämmert]
3Proc
4Verb (3 x)eintauchen
5Sub.N.N.
6Obj.Silber [flachgehämmert]
7OrtBallonwein
8Verbbeschmieren
9Sub.N.N.
10Obj.Silber [flachgehämmert]
11Ins.
12snuh(ī)
13Kupfer
14Verbpuṭapāka durchführen
15Sub.N.N.
16Obj.Silber [flachgehämmert]
17Ortgajapuṭa
18Proc (7 x)→ wiederholter puṭapāka
19Verbbeschmieren
20Sub.N.N.
21Obj.Silber [flachgehämmert]
22Ins.
23snuh(ī)
24Kupfer
25bhūdhātrī
26mākṣika
27Langer Pfeffer
28saindhava
29saurer Saft
30Verbpuṭapāka durchführen
31Sub.N.N.
32Obj.Silber [flachgehämmert]

māraṇa von Silber (RRĀ, R.kh., 8.33/34)
mākṣikaṃ gandhakaṃ caivamarkakṣīreṇa mardayet ⁄⁄
tena liptaṃ rūpyapatraṃ puṭena mriyate dhruvam ⁄
1Var
N.N.
2VarSilber [flachgehämmert]
3Proc
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Silber [flachgehämmert]
7Ins.
8mākṣika
9Schwefel
10Mudarpflanze
11Verbpuṭapāka durchführen
12Sub.N.N.
13Obj.Silber [flachgehämmert]

māraṇa von Silber (RRĀ, R.kh., 8.41-44)
rasagandhau samau kṛtvā kākatuṇḍasya mūlakam ⁄⁄
mardayenmahiṣīkṣīraiḥ piṣṭvā taṃ kṣālayejjalaiḥ ⁄
haridrāgolake kṣiptvā golaṃ hayapurīṣake ⁄⁄
kṣiptvā dinaikaviṃśaṃ taṃ tadgolamuddharet punaḥ ⁄
tatpiṣṭvā tārapatrāṇi lepyānyamlena kenacit ⁄⁄
puṭair viṃśatibhirbhasma jāyate nātra saṃśayaḥ ⁄
1Var
N.N.
2VarSilber [flachgehämmert]
3Proc
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Silber [flachgehämmert]
7Ins.
8Quecksilber
9Schwefel
10Wurzel
11Milch
12Kurkuma
13Kot
14saurer Saft
15Verb (20 x)puṭapāka durchführen
16Sub.N.N.
17Obj.Silber [flachgehämmert]

māraṇa von Silber (RRĀ, V.kh., 3.122-124)
mākṣikenāmlapiṣṭena tattulyaṃ tārapatrakam ⁄
liptvā ruddhvā puṭe paktvā samuddhṛtya vicūrṇayet ⁄⁄
kaṇāmākṣikasindhūtthabhūdhātryaśca samaṃ samam ⁄
pūrvacūrṇena tulyāṃśamidamamlena mardayet ⁄⁄
ruddhvā gajapuṭe pacyāttaireva mardayetpuṭet ⁄
evaṃ saptapuṭaiḥ pakvaṃ tāraṃ bhasmatvamāpnuyāt ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarSilber [flachgehämmert]
3Proc
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Silber [flachgehämmert]
7Ins.
8saurer Saft
9mākṣika
10Proc (7 x)→ wiederholter puṭapāka
11Verbpuṭapāka durchführen
12Sub.N.N.
13Obj.Silber [flachgehämmert]
14Ortgajapuṭa
15Verbzerreiben
16Sub.N.N.
17Obj.
18Silber [flachgehämmert]
19Langer Pfeffer
20mākṣika
21saindhava
22bhūdhātrī
23saurer Saft

māraṇa von Silber (RPrSudh, 4.31/32)
tāramākṣikayoścūrṇamamlena saha mardayet ⁄⁄
viṃśatpuṭena tattāraṃ bhūtībhavati niścitam ⁄
1Var
N.N.
2VarSilber [pulverförmig]
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Silber [pulverförmig]
8mākṣika
9saurer Saft
10Verb (20 x)puṭapāka durchführen
11Sub.N.N.
12Obj.Silber [pulverförmig]

māraṇa von Silber (RPrSudh, 4.27-31)
bhāgamekaṃ tu rajataṃ sūtabhāgacatuṣṭayam ⁄
mardayed dinamekaṃ tu satataṃ nimbuvāriṇā ⁄⁄
peṣaṇājjāyate piṣṭīr dinaikena tu niścitam ⁄
mūṣāmadhye tu tāṃ muktvā adhordhvaṃ(?) gaṃdhakaṃ nyaset ⁄⁄
vālukāyaṃtramadhyasthāṃ dinaikaṃ tu dṛḍhāgninā ⁄
pācitāṃ tu prayatnena svāṃgaśītalatāṃ gatām ⁄⁄
tālenāmlena sahitāṃ marditāṃ hi śilātale ⁄
tato dvādaśavārāṇi puṭānyatra pradāpayet ⁄⁄
anena vidhinā samyak rajataṃ mriyate dhruvam ⁄
1Var
N.N.
2VarSilber
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Quecksilber
8Zitronat-Zitrone
9Silber
10Verbpuṭapāka durchführen
11Sub.N.N.
12Obj.Silber
13Ins.Schwefel
14OrtFeuer
15OrtTiegel
16Ortvālukāyantra
17Verbabkühlen lassen
18Sub.N.N.
19Obj.Silber
20Verbzerreiben
21Sub.N.N.
22Obj.
23Silber
24Auripigment
25saurer Saft
26OrtReibstein
27Verb (12 x)puṭapāka durchführen
28Sub.N.N.
29Obj.Silber

māraṇa von Silber (BhPr, 2.3.50/51)
snuhīkṣīreṇa sampiṣṭaṃ mākṣikaṃ tena lepayet ⁄⁄
tālakasya prakāreṇa tārapatrāṇi buddhimān ⁄
puṭeccaturdaśapuṭaistāraṃ bhasma prajāyate ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarSilber [flachgehämmert]
3Proc
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Silber [flachgehämmert]
7Ins.
8snuh(ī)
9mākṣika
10Verb (14 x)puṭapāka durchführen
11Sub.N.N.
12Obj.Silber [flachgehämmert]

māraṇa von Silber (BhPr, 2.3.48/49)
bhāgaikaṃ tālakaṃ mardya yāmamamlena kenacit ⁄
tena bhāgatrayaṃ tārapatrāṇi parilepayet ⁄⁄
dhṛtvā mūṣāpuṭe ruddhvā puṭe triṃśadvanopalaiḥ ⁄
samuddhṛtya punastālaṃ dattvā ruddhvā puṭe pacet ⁄
evaṃ caturdaśapuṭaistāraṃ bhasma prajāyate ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarSilber [flachgehämmert]
3Proc (14 x)→ wiederholter puṭapāka
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Silber [flachgehämmert]
7Ins.
8Auripigment
9saurer Saft
10Verbpuṭapāka durchführen
11Sub.N.N.
12Obj.Silber [flachgehämmert]
13OrtTiegel

māraṇa von Silber (RRS, 5.36)
mākṣīkacūrṇaluṃgāmlamarditaṃ puṭitaṃ śanaiḥ ⁄
triṃśadvāreṇa tattāraṃ bhasmasājjāyatetarām ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarSilber
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Silber
8mākṣika
9Zitronat-Zitrone
10Verb (30 x)puṭapāka durchführen
11Sub.N.N.
12Obj.Silber

māraṇa von Silber (RSS, 1.264)
tālaṃ gandhaṃ raupyapatraṃ mardayennimbukadravaiḥ ⁄
tripuṭaiśca bhavedbhasma yojyametadrasādiṣu ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarSilber [flachgehämmert]
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Auripigment
8Schwefel
9Silber [flachgehämmert]
10Zitronat-Zitrone
11Verb (3 x)puṭapāka durchführen
12Sub.N.N.
13Obj.Silber [flachgehämmert]

māraṇa von Silber (RSS, 1.263)
kaṇṭavedhye tārapatre dattvā dviguṇahiṃgulam ⁄
pātayantre raso grāhyo rajataṃ mṛtamucyate ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarSilber [flachgehämmert]
3Proc
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Silber [flachgehämmert]
7Ins.Zinnober
8Verbpātay
9Sub.N.N.
10Obj.Silber [flachgehämmert]
11Ortpātanayantra
12Verbextrahieren
13Sub.N.N.
14Obj.Quecksilber

māraṇa von Silber (RSS, 1.262)
mākṣikaṃ gandhakaṃ caivam arkakṣīreṇa mardayet ⁄
tena liptaṃ rūpyapatraṃ puṭena mriyate dhruvam ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarSilber [flachgehämmert]
3Proc
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Silber [flachgehämmert]
7Ins.
8mākṣika
9Schwefel
10Mudarpflanze
11Verbpuṭapāka durchführen
12Sub.N.N.
13Obj.Silber [flachgehämmert]

māraṇa von Silber (RRS, 5.34/35)
lakucadravasūtābhyāṃ tārapatraṃ pralepayet ⁄
ūrdhvādho gandhakaṃ dattvā mūṣāmadhye nirudhya ca ⁄⁄
svedayedvālukāyantre dinamekaṃ dṛḍhāgninā ⁄
svāṃgaśītāṃ ca tāṃ piṣṭiṃ sāmlatālena marditām ⁄
puṭeddvādaśavārāṇi bhasmībhavati rūpyakam ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarSilber [flachgehämmert]
3Proc
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Silber [flachgehämmert]
7Ins.
8Artocarpus lakoocha Roxb.
9Quecksilber
10Verbsveday
11Sub.N.N.
12Obj.Silber [flachgehämmert]
13Ins.Schwefel
14OrtTiegel
15Ortvālukāyantra
16OrtFeuer
17Verbabkühlen lassen
18Sub.N.N.
19Obj.Silber [flachgehämmert]
20Verbzerreiben
21Sub.N.N.
22Obj.
23Silber [flachgehämmert]
24saurer Saft
25Auripigment
26Verb (12 x)puṭapāka durchführen
27Sub.N.N.
28Obj.Silber [flachgehämmert]

māraṇa von Silber (RSS, 1.265/66)
tārapatraṃ caturbhāgaṃ bhāgaikaṃ śuddhatālakam ⁄
mardyaṃ jambīrajair drāvaistārapatrāṇi lepayet ⁄⁄
ruddhvā tribhiḥ puṭaiḥ pācyaṃ pañcaviṃśadvanopalaiḥ ⁄
mriyate nātra sandeho gandho deyaḥ punaḥ punaḥ ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarSilber [flachgehämmert]
3Proc
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Silber [flachgehämmert]
7Ins.
8Auripigment
9Zitronat-Zitrone
10Verb (3 x)puṭapāka durchführen
11Sub.N.N.
12Obj.Silber [flachgehämmert]
13Ins.Schwefel