māraṇa von śilājatu (RCūM, 10.104)
śilayā gandhatālābhyāṃ mātuluṅgarasena ca ⁄
puṭitaṃ hi śilādhātur mriyate 'ṣṭagiriṇḍakaiḥ ⁄⁄
1Proc
2Verb
puṭapāka durchführen
3Sub.N.N.
4Obj.śilājatu
5Ins.
6Schwefel
7Auripigment
8Zitronat-Zitrone
9Realgar

māraṇa von śilājatu (RPrSudh, 5.111/12)
manaḥśilāluṅgarasaiḥ śilayā gaṃdhakena vā ⁄
tālakenātha puṭitaṃ śilājaṃ mriyate dhruvam ⁄⁄
chagaṇairaṣṭabhiḥ kṛtvā bhasmībhūtaṃ śilājatu ⁄⁄
1Proc
2Verb
puṭapāka durchführen
3Sub.N.N.
4Obj.śilājatu
5Ins.
6Realgar
7Zitronat-Zitrone
8Schwefel
9Auripigment

māraṇa von śilājatu (RRS, 2.113)
śilayā gandhatālābhyāṃ mātuluṅgarasena ca ⁄
puṭitaṃ hi śilādhātu mriyate 'ṣṭagiriṇḍakaiḥ ⁄⁄
1Proc
2Verb
puṭapāka durchführen
3Sub.N.N.
4Obj.śilājatu
5Ins.
6Schwefel
7Auripigment
8Zitronat-Zitrone
9Realgar