sattvapātana von Auripigment (RCint, 7.78)
lākṣārājī tilāḥ śigruṣṭaṅkaṇaṃ lavaṇaṃ guḍam ⁄
tālakārdhena saṃmiśrya chidramūṣyāṃ nirodhayet ⁄
puṭetpātālayantreṇa sattvaṃ patati niścitam ⁄⁄
1Proc
2Verb
puṭapāka durchführen
3Sub.N.N.
4Obj.Auripigment
5Ins.
6Lackharz
7Schwarzer Senf
8Sesam
9Meerrettichbaum
10Borax
11Salz
12Melasse
13Ortpātālayantra
14Ortchidramūṣā

sattvapātana von Auripigment (RCint, 7.79)
jaipālasattvavātāribījamiśraṃ ca tālakam ⁄
kūpīsthaṃ vālukāyantre sattvaṃ muñcati yāmataḥ ⁄⁄
1Proc
2Verb
erhitzen
3Sub.N.N.
4Obj.
5Krotonölbaum
6Samen
7Auripigment
8OrtFlasche
9Ortvālukāyantra

sattvapātana von Auripigment (RCūM, 11.43-46)
chāgalasyātha bālasya malena ca samanvitam ⁄
tālakaṃ divasadvandvaṃ mardayitvā prayatnataḥ ⁄⁄
yuktaṃ drāvaṇavargeṇa kācakūpyāṃ vinikṣipet ⁄
tridhā tāṃ ca mṛdā liptvā pariśoṣya kharātape ⁄⁄
tataḥ kharparakacchidre tāmardhāṃ caiva kūpikām ⁄
praveśya jvālayedagniṃ dvādaśapraharāvadhim ⁄⁄
kūpīkaṇṭhe sthitaṃ sattvaṃ śubhraṃ śīte samāharet ⁄
1Var
N.N.
2VarAuripigment
3VarFlasche [Glas]
4Proc
5Verbzerreiben
6Sub.N.N.
7Obj.
8Auripigment
9Kot
10Verbeinfüllen
11Sub.N.N.
12Obj.
13Auripigment
14drāvaṇavarga
15OrtFlasche [Glas]
16Verb (3 x)beschmieren
17Sub.N.N.
18Obj.Flasche [Glas]
19Ins.Ton
20Verbtrocknen lassen
21Sub.N.N.
22Obj.Flasche [Glas]
23OrtSonnenlicht
24Verbhineinlegen, -stellen
25Sub.N.N.
26Obj.Flasche [Glas]
27Ortkharpara
28Verberhitzen
29Sub.N.N.
30Obj.Auripigment
31OrtFeuer
32Verbabkühlen lassen
33Sub.N.N.
34Obj.Auripigment

sattvapātana von Auripigment (RCūM, 11.36-38)
kulatthakvāthasaubhāgyamahiṣyājyadadhiplutam ⁄
sthālyāṃ kṣiptvā pidadhyācca mallena chidrayoginā ⁄⁄
samyaṅnirudhya śikhinaṃ jvālayet kramavardhitam ⁄
ekapraharamātraṃ hi randhramācchādya gomayaiḥ ⁄⁄
yāmānte chidramudghāṭya dṛṣṭe dhūme ca pāṇḍure ⁄
śītāṃ sthālīṃ samuttārya sattvamutkṛṣya cāharet ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarAuripigment
3Varsthālī
4Proc
5Verbeinfüllen
6Sub.N.N.
7Obj.
8Auripigment
9Pferdebohne
10Borax
11Ghee
12dadhi
13Ortsthālī
14Verbverschließen
15Sub.N.N.
16Obj.sthālī
17Ins.malla
18Verberhitzen
19Sub.N.N.
20Obj.Auripigment
21Ins.getrockneter Kuhdung
22OrtFeuer
23Verbabkühlen lassen
24Sub.N.N.
25Obj.Auripigment

sattvapātana von Auripigment (RCūM, 11.41/42)
pattrālakaṃ raverdugdhairdinamekaṃ vimardayet ⁄
kṣiptvā ṣoḍaśikāṃ taile miśrayitvā tataḥ pacet ⁄⁄
anāvṛte pradeśe ca saptayāmāvadhi dhruvam ⁄
svāṅgaśītamadhaḥsthaṃ ca sattvaṃ śvetaṃ samāharet ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarAuripigment
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Mudarpflanze
8Öl
9Auripigment
10Verberhitzen
11Sub.N.N.
12Obj.Auripigment
13Verbabkühlen lassen
14Sub.N.N.
15Obj.Auripigment

sattvapātana von Auripigment (RCūM, 11.46-48)
palārdhapramitaṃ tālaṃ baddhvā vastre site dṛḍhe ⁄⁄
balinālipya yatnena trivāraṃ pariśoṣayet ⁄
drāvite tripale tāmre kṣipettālakapoṭṭalīm ⁄⁄
bhasmanācchādayecchīghraṃ tāmreṇāveṣṭitaṃ sitam ⁄
mṛdulaṃ sattvamādadyāt proktaṃ rasarasāyane ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarAuripigment
3Varpoṭṭalī
4VarKupfer
5Proc
6Verbeinwickeln
7Sub.N.N.
8Obj.Auripigment
9Ins.poṭṭalī
10Verb (3 x)beschmieren
11Sub.N.N.
12Obj.poṭṭalī
13Ins.Schwefel
14Verbtrocknen lassen
15Sub.N.N.
16Obj.poṭṭalī
17Verbschmelzen (tr.)
18Sub.N.N.
19Obj.Kupfer
20Verbeintauchen
21Sub.N.N.
22Obj.poṭṭalī
23OrtKupfer
24Verbbedecken
25Sub.N.N.
26Obj.poṭṭalī
27Ins.Asche

sattvapātana von Auripigment (RRĀ, R.kh., 7.51)
tālakaṃ mardayeddugdhaiḥ sarpākṣīṃ vātha mūlakaiḥ ⁄
pūrvavadgrāhayet sattvaṃ chidramūṣāṃ nirudhya ca ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarAuripigment
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Auripigment
8Milch
9Wurzel
10sarpākṣī
11Verbpuṭapāka durchführen
12Sub.N.N.
13Obj.Auripigment
14Ortchidramūṣā

sattvapātana von Auripigment (RRĀ, V.kh., 13.50)
tālakādaṣṭamāṃśena deyaṃ sūtaṃ ca ṭaṃkaṇam ⁄
kuṣmāṇḍasya rasaiḥ snuhyāḥ kṣīrairmardyaṃ dinatrayam ⁄
tadgolaṃ chidramūṣāṃtargrāhyaṃ sattvaṃ ca pūrvavat ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarAuripigment
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Auripigment
8Quecksilber
9Borax
10Wachskürbis
11snuh(ī)
12Verbzu einer Kugel formen
13Sub.N.N.
14Obj.Auripigment
15Verbpuṭapāka durchführen
16Sub.N.N.
17Obj.Auripigment
18Ort

sattvapātana von Auripigment (RRĀ, R.kh., 7.49/50)
tālakaṃ cūrṇayitvā tu chāgīkṣīreṇa bhāvayet ⁄⁄
vāratrayaṃ tato viddhimūlaṃ(?) piṣṭvā tu miśritam ⁄
kṛtvā ca guḍakaṃ śuṣkaṃ satvaṃ grāhyaṃ ca pūrvavat ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarAuripigment [pulverförmig]
3Proc
4Verb (3 x)einweichen
5Sub.N.N.
6Obj.Auripigment [pulverförmig]
7Ins.Milch
8Verbzerreiben
9Sub.N.N.
10Obj.Auripigment [pulverförmig]
11Verbzu einer Kugel formen
12Sub.N.N.
13Obj.Auripigment [pulverförmig]
14Verbpuṭapāka durchführen
15Sub.N.N.
16Obj.Auripigment [pulverförmig]
17Ortpātālayantra
18Ortchidramūṣā

sattvapātana von Auripigment (RRĀ, R.kh., 7.48/49)
lākṣā ājyaṃ tilāḥ śigruḥ ṭaṃkaṇaṃ lavaṇaṃ guḍam ⁄
tālakārdhena saṃyojya chidramūṣāṃ nirodhayet ⁄⁄
puṭe pātālayantreṇa satvaṃ patati niścitam ⁄
1Proc
2Verb
puṭapāka durchführen
3Sub.N.N.
4Obj.Auripigment
5Ins.
6Lackharz
7Ghee
8Sesam
9Meerrettichbaum
10Borax
11Salz
12Melasse
13Ortpātālayantra
14Ortchidramūṣā

sattvapātana von Auripigment (RRĀ, V.kh., 13.37-43)
gomūtrairmātuluṅgāmlairdinaṃ bhāvyā manaḥśilā ⁄
tāṃ raktapītapuṣpāṇāṃ rasaiḥ pittaiśca bhāvayet ⁄⁄
dinānte mardayedyāmaṃ mitrapaṃcakasaṃyutam ⁄
guṭikāṃ kācakūpyantaḥ kṣiptvā tāṃ kācakūpikām ⁄
sarvato'ṅgulamānena vastramṛttikayā limpet ⁄⁄
śuṣkāṃ tāṃ vālukāyaṃtre śanairmṛdvagninā pacet ⁄
śuṣke drave nirudhyātha samyak mṛllavaṇairmukham ⁄⁄
caṇḍāgninā pacettāvadyāvad dvādaśayāmakam ⁄
svāṃgaśītaṃ samuddhṛtya bhittvā kūpīṃ samāharet ⁄⁄
ūrdhvalagnaṃ śilāsattvaṃ bālārkakiraṇopamam ⁄⁄
bhāgāḥ ṣoḍaśa tālasya viṣaṃ pāradaṭaṃkaṇam ⁄
śvetābhrabaṃgayoścūrṇaṃ pratibhāgaṃ vimiśrayet ⁄⁄
sarvaṃ snuhyarkapayasā mardayeddivasatrayam ⁄
śilāvad grāhayetsattvaṃ tālakātsphaṭikopamam ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarAuripigment
3VarFlasche [Glas]
4Proc
5Verbzerreiben
6Sub.N.N.
7Obj.
8Auripigment
9Gift
10Quecksilber
11Borax
12abhra
13Zinn
14snuh(ī)
15Mudarpflanze
16Verbzerreiben
17Sub.N.N.
18Obj.
19Auripigment
20mitrapañcaka
21Verbzu einer Kugel formen
22Sub.N.N.
23Obj.Auripigment
24Verbeinfüllen
25Sub.N.N.
26Obj.Auripigment
27OrtFlasche [Glas]
28Verbbeschmieren
29Sub.N.N.
30Obj.Flasche [Glas]
31Ins.vastramṛd
32Verbtrocknen lassen
33Sub.N.N.
34Obj.Flasche [Glas]
35Verberhitzen
36Sub.N.N.
37Obj.Auripigment
38OrtFeuer
39Ortvālukāyantra
40Verbverschließen
41Sub.N.N.
42Obj.Flasche [Glas]
43Ins.mṛllavaṇa
44Verberhitzen
45Sub.N.N.
46Obj.Auripigment
47OrtFeuer
48Verbabkühlen lassen
49Sub.N.N.
50Obj.Auripigment

sattvapātana von Auripigment (RRĀ, V.kh., 13.47-49)
lākṣā rājī guḍaṃ śigruṣṭaṃkaṇaṃ lavaṇaṃ tilāḥ ⁄
ebhistulyaṃ śuddhatālaṃ mardayedravidugdhakaiḥ ⁄⁄
dinaṃ vā vajriṇīdugdhaiḥ kuṣmāṇḍasya dravaistathā ⁄
tena kalkena liptāṃtaśchidramūṣāṃ nirodhayet ⁄⁄
puṭādvā dhamanād grāhyaṃ sattvaṃ pātālayantrake ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarAuripigment [śuddha]
3Varchidramūṣā
4Proc
5Verbzerreiben
6Sub.N.N.
7Obj.
8Lackharz
9Schwarzer Senf
10Melasse
11Meerrettichbaum
12Borax
13Salz
14Sesam
15Mudarpflanze
16vajriṇī
17Wachskürbis
18Verbbeschmieren
19Sub.N.N.
20Obj.chidramūṣā
21Ins.Auripigment [śuddha]
22Verbpuṭapāka durchführen
23Sub.N.N.
24Obj.Auripigment [śuddha]
25Ortchidramūṣā

sattvapātana von Auripigment (RRĀ, V.kh., 13.42/43)
bhāgāḥ ṣoḍaśa tālasya viṣaṃ pāradaṭaṃkaṇam ⁄
śvetābhrabaṃgayoścūrṇaṃ pratibhāgaṃ vimiśrayet ⁄⁄
sarvaṃ snuhyarkapayasā mardayeddivasatrayam ⁄
śilāvad grāhayetsattvaṃ tālakātsphaṭikopamam ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarAuripigment
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Auripigment
8Gift
9Quecksilber
10Borax
11abhra
12Zinn
13snuh(ī)
14Mudarpflanze
15Verberhitzen
16Sub.N.N.
17Obj.Auripigment

sattvapātana von Auripigment (RRĀ, V.kh., 13.44-46)
snukkṣīrakaṭutumbyutthais tālaṃ bhāvyaṃ dvisaptadhā ⁄⁄
tilasarṣapaśigrūṇi lavaṇaṃ mitrapaṃcakam ⁄
ebhistulyaṃ pūrvatālaṃ dinamekaṃ vimardayet ⁄⁄
chidramūṣāgataṃ dhmātaṃ bhūdhare sattvamāharet ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarAuripigment
3Proc
4Verb (14 x)einweichen
5Sub.N.N.
6Obj.Auripigment
7Ins.
8snuh(ī)
9Flaschenkürbis
10Verbzerreiben
11Sub.N.N.
12Obj.
13mitrapañcaka
14Auripigment
15Sesam
16Schwarzer Senf
17Meerrettichbaum
18Salz
19Verberhitzen
20Sub.N.N.
21Obj.Auripigment
22Ortbhūdharayantra
23Ortchidramūṣā

sattvapātana von Auripigment (RArṇ, 17.103)
tālaṃ sūtaṃ samaṃ kṛtvā vajrīkṣīreṇa marditam ⁄
puṭaṃ dattvā tu yantreṇa sattvaṃ patati śobhanam ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarAuripigment
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Auripigment
8Quecksilber
9vajrī
10Verbpuṭapāka durchführen
11Sub.N.N.
12Obj.Auripigment

sattvapātana von Auripigment (RArṇ, 7.76/77)
vyādhighātaphalakṣāraṃ madhukuṣmāṇḍakaṃ tathā ⁄
dravaiḥ punarnavodbhūtaiḥ saptāhaṃ mardayed budhaḥ ⁄⁄
dattvā pādāṃśakaṃ sarvaṃ tataḥ pātanayantrake ⁄
dadyāt puṭaṃ gajākāraṃ patet sattvaṃ sutālakāt ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarAuripigment
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Frucht
8Auripigment
9Wachskürbis
10punarnavā
11Honig
12Verbpuṭapāka durchführen
13Sub.N.N.
14Obj.Auripigment
15Ortpātanayantra
16Ortgajapuṭa

sattvapātana von Auripigment (RPrSudh, 6.5-9)
kulatthakvāthasaubhāgyamāhiṣājyamadhuplutam ⁄
khalve kṣiptvā ca tattālaṃ mardayedekavāsaram ⁄⁄
nistuṣīkṛtya cairaṇḍabījānyeva tu mardayet ⁄
palāṣṭamānaṃ tālasya cāṣṭamāṃśaṃ tu kārayet ⁄⁄
bījānyeraṇḍajānyeva kṣiptvā caikatra mardayet ⁄
yavābhā guṭikā kāryā śuṣkā kupyāṃ nidhāya ca ⁄⁄
vālukāyaṃtramadhye tu vahniṃ dvādaśayāmakam ⁄
svāṃgaśītaṃ samuttārya ūrdhvagaṃ satvamāharet ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarAuripigment
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Auripigment
8Pferdebohne
9Borax
10Ghee
11Honig
12Samen
13OrtReibstein
14Verbzu einer Kugel formen
15Sub.N.N.
16Obj.Auripigment
17Verberhitzen
18Sub.N.N.
19Obj.Auripigment
20OrtFlasche
21Ortvālukāyantra
22Verbabkühlen lassen
23Sub.N.N.
24Obj.Auripigment

sattvapātana von Auripigment (RRS, 3.80-83)
kulitthakvāthasaubhāgyamahiṣyājyamadhuplutam ⁄
sthālyāṃ kṣiptvā vidadhyācca tv amlena chidrayoginā ⁄⁄
samyaṅnirudhya śikhinaṃ jvālayetkramavardhitam ⁄
ekapraharamātraṃ hi randhramācchādya gomayaiḥ ⁄⁄
yāmānte chidramudghāṭya dṛṣṭe dhūme ca pāṇḍure ⁄
śītāṃ sthālīṃ samuttārya sattvamutkṛṣya cāharet ⁄⁄
sarvapāṣāṇasattvānāṃ prakārāḥ santi koṭiśaḥ ⁄
granthavistārabhītyāto likhitā na mayā khalu ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarAuripigment
3Varsthālī
4Proc
5Verbeinfüllen
6Sub.N.N.
7Obj.
8Pferdebohne
9Borax
10Ghee
11Honig
12Auripigment
13Ortsthālī
14Verbverschließen
15Sub.N.N.
16Obj.sthālī
17Ins.Deckel
18Verberhitzen
19Sub.N.N.
20Obj.Auripigment
21Ins.getrockneter Kuhdung
22Ortsthālī
23OrtFeuer
24Verbabkühlen lassen
25Sub.N.N.
26Obj.Auripigment

sattvapātana von Auripigment (RRS, 3.86-88)
chāgalasyātha bālasya balinā ca samanvitam ⁄
tālakaṃ divasadvaṃdvaṃ mardayitvātiyatnataḥ ⁄⁄
yuktaṃ drāvaṇavargeṇa kācakupyāṃ vinikṣipet ⁄
tridhā tāṃ ca mṛdā liptvā pariśoṣya kharātape ⁄⁄
tataḥ kharparakacchidre tāmardhāṃ caiva kūpikām ⁄
praveśya jvālayedagniṃ dvādaśapraharāvadhi ⁄
kūpikaṇṭhasthitaṃ śītaṃ śuddhaṃ sattvaṃ samāharet ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarAuripigment
3VarFlasche [Glas]
4Proc
5Verbzerreiben
6Sub.N.N.
7Obj.
8Schwefel
9Auripigment
10Verbeinfüllen
11Sub.N.N.
12Obj.
13Auripigment
14drāvaṇavarga
15OrtFlasche [Glas]
16Verb (3 x)beschmieren
17Sub.N.N.
18Obj.Flasche [Glas]
19Ins.Ton
20Verbtrocknen lassen
21Sub.N.N.
22Obj.Flasche [Glas]
23OrtSonnenlicht
24Verbhineinlegen, -stellen
25Sub.N.N.
26Obj.Flasche [Glas]
27Ortkharpara
28Verberhitzen
29Sub.N.N.
30Obj.Auripigment
31OrtFeuer
32Verbabkühlen lassen
33Sub.N.N.
34Obj.Auripigment

sattvapātana von Auripigment (RRS, 3.84/85)
palālakaṃ raverdugdhairdinamekaṃ vimardayet ⁄
kṣiptvā ṣoḍaśikātaile miśrayitvā tataḥ pacet ⁄⁄
anāvṛtapradeśe ca saptayāmāvadhi dhruvam ⁄
svāṅgaśītamadhasthaṃ ca sattvaṃ śvetaṃ samāharet ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarAuripigment
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Mudarpflanze
8Öl
9Auripigment
10Verberhitzen
11Sub.N.N.
12Obj.Auripigment
13Verbabkühlen lassen
14Sub.N.N.
15Obj.Auripigment

sattvapātana von Auripigment (RRS, 3.89/90)
palārdhapramitaṃ tālaṃ baddhvā vastre site dṛḍhe ⁄
balinālipya yatnena trivāraṃ pariśoṣya ca ⁄⁄
drāvite triphale tāmre kṣipettālakapoṭalīm ⁄
bhasmanā chādayecchīghraṃ tāmreṇāveṣṭitaṃ sitam ⁄
mṛdulaṃ sattvamādadyātproktaṃ rasarasāyane ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarAuripigment
3Varpoṭṭalī
4VarKupfer
5Proc
6Verbeinwickeln
7Sub.N.N.
8Obj.Auripigment
9Ins.poṭṭalī
10Verb (3 x)beschmieren
11Sub.N.N.
12Obj.poṭṭalī
13Ins.Schwefel
14Verbtrocknen lassen
15Sub.N.N.
16Obj.poṭṭalī
17Verbschmelzen (tr.)
18Sub.N.N.
19Obj.Kupfer
20Verbeintauchen
21Sub.N.N.
22Obj.poṭṭalī
23OrtKupfer
24Verbbedecken
25Sub.N.N.
26Obj.poṭṭalī
27Ins.Asche