sattvapātana von saurāṣṭrā (RPrSudh, 6.15)
kṣārairamlaiśca mṛditā dhmātā satvaṃ vimuñcati ⁄
1Var
N.N.
2Varsaurāṣṭrā
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7saurāṣṭrā
8alkalische Stoffe
9saurer Saft
10Verberhitzen
11Sub.N.N.
12Obj.saurāṣṭrā

sattvapātana von saurāṣṭrī (RCūM, 11.53)
kṣārāmlairmarditā dhmātā sattvaṃ muñcati niścitam ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varsaurāṣṭrā
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7saurāṣṭrā
8alkalische Stoffe
9saurer Saft
10Verberhitzen
11Sub.N.N.
12Obj.saurāṣṭrā

sattvapātana von saurāṣṭrī (RRĀ, V.kh., 13.72)
sitāsitā ca saurāṣṭrī gopittairbhāvayettu tām ⁄
śatavāraṃ prayatnena mitrapaṃcakasaṃyutam ⁄
dhamanānmuñcate sattvaṃ krāmakaṃ koṣṭhiyaṃtrake ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varsaurāṣṭrā
3Proc
4Verb (100 x)einweichen
5Sub.N.N.
6Obj.saurāṣṭrā
7Ins.
8Galle
9mitrapañcaka
10Verberhitzen
11Sub.N.N.
12Obj.saurāṣṭrā
13Ortkoṣṭhī

sattvapātana von saurāṣṭrī (RArṇ, 7.80)
gopittena śataṃ vārān saurāṣṭrīṃ bhāvayettataḥ ⁄
dhamitvā pātayet sattvaṃ krāmaṇaṃ cātiguhyakam ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varsaurāṣṭrā
3Proc
4Verb (100 x)einweichen
5Sub.N.N.
6Obj.saurāṣṭrā
7Ins.Galle
8Verberhitzen
9Sub.N.N.
10Obj.saurāṣṭrā

sattvapātana von saurāṣṭrī (RRS, 3.69)
gopittena śataṃ vārān saurāṣṭrāṃ bhāvayettataḥ ⁄
dhamitvā pātayetsattvaṃ krāmaṇaṃ cātiguhyakam ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varsaurāṣṭrā
3Proc
4Verb (100 x)einweichen
5Sub.N.N.
6Obj.saurāṣṭrā
7Ins.Galle
8Verberhitzen
9Sub.N.N.
10Obj.saurāṣṭrā

sattvapātana von saurāṣṭrī (RRS, 3.68)
kṣārāmlair marditā dhmātā sattvaṃ muñcati niścitam ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varsaurāṣṭrā
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7saurāṣṭrā
8alkalische Stoffe
9saurer Saft
10Verberhitzen
11Sub.N.N.
12Obj.saurāṣṭrā