sattvapātana von vaikrānta (RCūM, 10.66)
sattvapātanayogena marditaśca vaṭīkṛtaḥ ⁄
mūṣāstho ghaṭikādhmāto vaikrāntaḥ sattvamutsṛjet ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varvaikrānta
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.vaikrānta
7Verbzu einer Kugel formen
8Sub.N.N.
9Obj.vaikrānta
10Verbpuṭapāka durchführen
11Sub.N.N.
12Obj.vaikrānta
13OrtTiegel

sattvapātana von vaikrānta (RRĀ, V.kh., 13.63)
vandhyācūrṇaṃ ca vaikrāṃtaṃ chāyāyā mardayetsamam ⁄
ajāmūtrairdinaikaṃ tu sattvaṃ rajatavad bhavet ⁄⁄
1Proc
2Verb
zerreiben
3Sub.N.N.
4Obj.
5(vandhyā)karkoṭī
6vaikrānta
7Urin
8OrtSchatten

sattvapātana von vaikrānta (RRĀ, V.kh., 13.70)
vaikrāṃtaṃ vajrakaṃdaṃ ca samaṃ snukpayasā samam ⁄
mahiṣīnavanītaṃ ca sakṣaudraṃ mardayeddinam ⁄
pūrvavaddhamanāt sattvam iṃdragopanibhaṃ bhavet ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varvaikrānta
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7vaikrānta
8vanaśūraṇa
9snuh(ī)
10frische Butter
11Honig
12Verbzu einer Kugel formen
13Sub.N.N.
14Obj.vaikrānta
15Verbpuṭapāka durchführen
16Sub.N.N.
17Obj.vaikrānta

sattvapātana von vaikrānta (RRĀ, V.kh., 13.67-69)
vaikrāṃtānāṃ palaikaṃ tu karṣaikaṃ ṭaṃkaṇasya ca ⁄
ravikṣīrairdinaṃ bhāvyamatha śigrudravairdinam ⁄⁄
guṃjāpiṇyākavahnīnāṃ pratikarṣaṃ niyojayet ⁄
etena gulikāṃ kṛtvā koṣṭhīyantre dhamed dṛḍham ⁄⁄
śaṃkhakundendusaṃkāśaṃ sattvaṃ vaikrāṃtajaṃ bhavet ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varvaikrānta
3Proc
4Verbeinweichen
5Sub.N.N.
6Obj.vaikrānta
7Ins.
8Borax
9Mudarpflanze
10Verbeinweichen
11Sub.N.N.
12Obj.vaikrānta
13Ins.
14Meerrettichbaum
15Paternostererbse
16Ölkuchen
17Plumbago zeylanica L.
18Verbzu einer Kugel formen
19Sub.N.N.
20Obj.vaikrānta
21Verberhitzen
22Sub.N.N.
23Obj.vaikrānta
24Ortkoṣṭhī

sattvapātana von vaikrānta (RRĀ, V.kh., 13.64-66)
mokṣamoraṭapālāśakṣāraṃ gomūtragālitam ⁄
gṛhītamātape śuṣkaṃ vajrakandaṃ ca ṭaṃkaṇam ⁄⁄
lākṣā śikhiśikhātulyaṃ vaikrāṃtaṃ sarvatulyakam ⁄
meṣaśṛṃgīdravair mardyam etatsarvaṃ dināvadhi ⁄⁄
piṇḍitaṃ mūkamūṣāṃtaḥ kṛtvā dhāmyaṃ haṭhāgninā ⁄
tatraiva muñcate sattvaṃ vaikrāṃtaṃ rasabandhakam ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varvaikrānta
3Proc
4Verbeinweichen
5Sub.N.N.
6Obj.vaikrānta
7Ins.
8Schrebera swietenioides Roxb.
9Alangium decapetalum Lam.
10Dkak-Baum
11Urin
12Verbtrocknen lassen
13Sub.N.N.
14Obj.vaikrānta
15OrtSonnenlicht
16Verbzerreiben
17Sub.N.N.
18Obj.
19vaikrānta
20vanaśūraṇa
21Borax
22Lackharz
23Gymnema sylvestre R.Br.
24Verbzu einer Kugel formen
25Sub.N.N.
26Obj.vaikrānta
27Verbpuṭapāka durchführen
28Sub.N.N.
29Obj.vaikrānta
30Ortandhamūṣā
31OrtFeuer

sattvapātana von vaikrānta (RArṇ, 6.136)
vaikrāntaṃ vajrakandaṃ ca peṣayed vajravāriṇā ⁄
māhiṣe navanīte ca sakṣaudraṃ piṇḍitaṃ tataḥ ⁄
śodhayitvā dhamet sattvam indragopasamaṃ patet ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varvaikrānta
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7vaikrānta
8Knolle
9snuh(ī)
10frische Butter
11Honig
12Verbzu einer Kugel formen
13Sub.N.N.
14Obj.vaikrānta
15Verbtrocknen lassen
16Sub.N.N.
17Obj.vaikrānta
18Verbpuṭapāka durchführen
19Sub.N.N.
20Obj.vaikrānta

sattvapātana von vaikrānta (RArṇ, 6.132/33)
athavā lavaṇakṣāramūtrāmlakṛṣṇatailakaiḥ ⁄
kulatthakodravakvāthe svedayet sapta vāsarān ⁄⁄
vandhyācūrṇaṃ tu vaikrāntaṃ samāṃśena tu cūrṇayet ⁄
ajāmūtreṇa saṃbhāvya chāyāśuṣkaṃ tu kārayet ⁄
andhanāle dhamitvā tu mūṣāsattvaṃ tu jāyate ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varvaikrānta
3Proc
4Verbsveday
5Sub.N.N.
6Obj.vaikrānta
7Ins.
8Salz
9alkalische Stoffe
10Urin
11saurer Saft
12Sesam
13Pferdebohne
14Kodo-Hirse
15Verbzerreiben
16Sub.N.N.
17Obj.
18vaikrānta
19(vandhyā)karkoṭī
20Verbeinweichen
21Sub.N.N.
22Obj.vaikrānta
23Ins.Urin
24Verbtrocknen lassen
25Sub.N.N.
26Obj.vaikrānta
27Verbpuṭapāka durchführen
28Sub.N.N.
29Obj.vaikrānta
30Ortandhamūṣā

sattvapātana von vaikrānta (RArṇ, 6.134/35)
mokṣamoraṭapālāśakṣāragomūtrabhāvitam ⁄
vajrakandaśiphākalkalākṣāṭaṅkaṇasaṃyutam ⁄⁄
vaikrāntasambhavaṃ cūrṇaṃ meṣaśṛṅgīdravānvitam ⁄
piṇḍitaṃ mūkamūṣāyāṃ dhmātaṃ sattvaṃ vimuñcati ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varvaikrānta [pulverförmig]
3Proc
4Verbeinweichen
5Sub.N.N.
6Obj.vaikrānta [pulverförmig]
7Ins.
8Schrebera swietenioides Roxb.
9Alangium decapetalum Lam.
10Dkak-Baum
11Urin
12Verbzerreiben
13Sub.N.N.
14Obj.
15vaikrānta [pulverförmig]
16vanaśūraṇa
17Lackharz
18Borax
19Gymnema sylvestre R.Br.
20Verbzu einer Kugel formen
21Sub.N.N.
22Obj.vaikrānta [pulverförmig]
23Verbpuṭapāka durchführen
24Sub.N.N.
25Obj.vaikrānta [pulverförmig]
26Ortandhamūṣā

sattvapātana von vaikrānta (RPrSudh, 5.65/66)
sūryātape mardito'sau satvapātagaṇauṣadhaiḥ ⁄
śuṣkāyito vaṭīkṛtya mūṣāstho dhmāpito'pi vai ⁄⁄
satvaṃ muñcati vaikrāṃtaḥ satyaṃ guruvaco yathā ⁄
1Var
N.N.
2Varvaikrānta
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7vaikrānta
8Pflanze
9BegleitumstandSonnenlicht
10Verbtrocknen lassen
11Sub.N.N.
12Obj.vaikrānta
13Verbzu einer Kugel formen
14Sub.N.N.
15Obj.vaikrānta
16Verbpuṭapāka durchführen
17Sub.N.N.
18Obj.vaikrānta
19OrtTiegel

sattvapātana von vaikrānta (RRS, 2.69)
sattvapātanayogena marditaśca vaṭīkṛtaḥ ⁄
mūṣāstho ghaṭikādhmāto vaikrāntaḥ sattvamutsṛjet ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varvaikrānta
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.vaikrānta
7Verbzu einer Kugel formen
8Sub.N.N.
9Obj.vaikrānta
10Verbpuṭapāka durchführen
11Sub.N.N.
12Obj.vaikrānta
13OrtTiegel

sattvapātana von vaikrānta (RHT, 10.4/5)
bhastrādvayena haṭhato dhmātavyaṃ pañcamāhiṣasubaddham ⁄
dattvā daśāṃśasvarjikapaṭuṭaṃkaṇaguñjikākṣārān ⁄⁄
tadgacchati kaṭhinatvaṃ muñcati satvaṃ sphuliṅgakākāram ⁄
muktānikaraprāyaṃ grāhyaṃ tat kācam adhivarjya ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varvaikrānta
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7vaikrānta
8sarjikā
9saindhava
10Borax
11Paternostererbse
12Verbzu einer Kugel formen
13Sub.N.N.
14Obj.
15vaikrānta
16pañcamāhiṣa
17Verbpuṭapāka durchführen
18Sub.N.N.
19Obj.vaikrānta
20Ins.Blasebalg

sattvapātana von vaikrānta (RRS, 2.66-68)
mocamoraṭapālāśakṣāragomūtrabhāvitam ⁄
vajrakandaniśākalkaphalacūrṇasamanvitam ⁄⁄
tatkalkaṃ ṭaṅkaṇaṃ lākṣācūrṇaṃ vaikrāntasaṃbhavam ⁄
navasārasamāyuktaṃ meṣaśṛṅgīdravānvitaṃ ⁄⁄
piṇḍitaṃ mūkamūṣasthaṃ dhmāpitaṃ ca haṭhāgninā ⁄
tatraiva patate sattvaṃ vaikrāntasya na saṃśayaḥ ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varvaikrānta
3Proc
4Verbeinweichen
5Sub.N.N.
6Obj.vaikrānta
7Ins.
8Banane
9Alangium decapetalum Lam.
10Dkak-Baum
11Urin
12Verbzerreiben
13Sub.N.N.
14Obj.
15vaikrānta
16vanaśūraṇa
17Kurkuma
18Borax
19Lackharz
20navasāra
21Gymnema sylvestre R.Br.
22Verbzu einer Kugel formen
23Sub.N.N.
24Obj.vaikrānta
25Verbpuṭapāka durchführen
26Sub.N.N.
27Obj.vaikrānta
28Ortandhamūṣā
29OrtFeuer