hālāhala

haṃsapāda

Erläuterung:
??

haṇḍikā

hemābhra

hiṃsrā